Разберете и се защитете от подслушване на телефона, използвайки нашата технология за сигурността на Вашите телефонни разговори.

S SGuard телефоните са най-модерната технология, която осигурява напълно активна защита срещу всякакъв вид GSM подслушване извършвано чрез активни, полуактивни или пасивни системи за прихващане. Те Ви предупреждават, дори когато мониторинга на телефона и прихващането се извършва от GSM оператора, чрез манипулиране на A5 шифъра за кодиране на разговора. SSGuard телефоните използват също и IMEI променящи се алгоритми което прави абсолютно невъзможни всякакви опити за прихващане на разговорите Ви. Тази нова концепция в областта на мобилните комуникации ще елиминира и GSM подслушването по време на разговор. Общувайте безопасно и бъдете 100% сигурни, че никой не прихваща Вашето обаждане или подслушва Вашата тайна комуникация.Този продукт е разработен с помощта на най-новите познания за хибридното GSM подслушващо оборудване и е 100% ефективен като сигнализира на потребителя незабавно, ако прихващането на телефона се извършва в момента и алармира ако GSM подслушвател е активен в областта, в която се намирате. Динамичната IMEI смяна прави телефона непроследим и невъзможен за засичане. SSGuard телефоните са предназначени за дипломати, организации по сигурността, правителствени организации както и VIP личности.


SSGuard е базиран на платформата на Samsung G600.

1. Статичен или динамичен IMEI номер
2. Следене на А5 кодирането на мрежата
3. UnPing
4. Заключване на канал
5. Показване TMSI
6. Автоматично изчистване на дневника
7. Запис на разговорите

Цена на SSGuard телефон:

799лвФункции на телефона


Random always: Телефонния IMEI номер винаги ще се променя след всяко обаждане или SMS автоматично на случаен принцип
Random on first request: В този режим IMEI номера ще се смени само веднъж след регистрация на устройството в мрежата.
User defined: Телефонния IMEI номер се задава ръчно от потребителя.
Stay original: IMEI номера винаги остава оригиналния.

Функцията динамичен IMEI е предназначена за защита на разговорите срещу подслушване чрез GSM прихващачи. GSM прихващачите използват следните идентификатори:
Вашия телефонен номер (не се пренася по мрежата, но оператора го знае);
IMSI — уникален SIM регистрационен номер;
IMEI — уникален номер на телефонния апарат;

Ако смените IMEI номера и използвате нова SIM карта тогава всички идентификатори се променят. Следователно операторът или GSM подслушвателя ще Ви изгубва и няма да знае кого да подслушва. Ако сте променили само SIM или само IMEI, това няма да Ви предпази и подслушването ще продължи, защото IMSI идентификатора на SIM картата не е променен.

Тази функция се използва за защита на телефона Ви от прихващане с активни и полу активни GSM подслушватели.
Активните системи емулират базова станция ( BTS ) и подчиняват телефоните да се свържат към тях понеже излъчват по-силен сигнал от истинстаката базовата станция, а телефона автоматично се свързва към най-силния сигнал. Мобилните телефони не правят разлика между фалшива и истинска базова станция. Те избират към коя BTS да се регистрират само на ниво мощност.

Какво прави фалшивата базова станция, за да Ви подслушва:

- Изключва A5.1 алгоритъма за кодиране на връзката;
- Понижава до по-слабия А5.2 алгоритъм за on-air декриптиране;
- Не променя кодировката (напълно пасивен GSM прехващат).

Най-разпространените системи за подслушване са тези които понижават кодировката от A5.1 към A5.2, за да изчислят Key Session (Kc) и Chiphering Key (Ki), които се съхраняват на SIM картата.
SSGuard телефона открива настъпващите промени при ползването на всякакви активни, полу активни и пасивни GSM подслушватели без значение от типа, производителя или други технически характеристики и Ви алармира или прекъсва разговора веднага.

Индикация за GSM подслушвател в близост:
Ако телефона е в обсега на подслушвател ще виждате червен отворен катинар, същата икона се вижда и при реално подслушване.

Индикация за подслушване:
Ако при разговор или SMS виждате тази икона това означава, че кодировката А5 е компроментирана и Ви подслушва оператора или подслушвател.

Когато телефона е в готовност ще показва тази икона, защото няма комуникация, която да се криптира от мрежата. Това е нормално.

По време на разговор или изпращане/получаване на SMS ще се появи тази икона, това означава, че кодировката А5 е налична и комуникацията Ви не се подслушва. Ако катинара стане отворен червен, това означава, че слушането е активирано и сте жертва на оператора или GSM подслушвател.

Ако SSGuard телефона е под атака на GSM подслушвател, който понижава А5.1 кодировката към по-слабата А5.2 (която лесно се декриптира в реално време), тогава се появява жълт катинар.

Ако SSGuard телефона се ползва в мрежа с ниска кодировка А5.2 (Китай, Индия и т.н.) жълтата икона е нормално да се вижда, но за мрежите в Европа означава намеса в комуникацията.


Всички предупредителни икони се показват заедно с предупредителен звук, съобщение или вибрация.
Имайте в предвид, че като активна мярка за сигурност не могат да бъдат направени никакви повиквания, SMS-и докато телефонът е под наблюдение. В случай, че въпреки това искате да правите и получавате обаждания и изпращате/получавате SMS-и, променете настройките на телефона чрез следните менюта:

Settings > Extra > въведете паролаta > A5 tracing > A5 change alert > махнете Handoff опцията като изберете всяка друга възможност за сигнализиране (сигнал, вибрация). Ако Handoff опцията е зададена и се осъществи подслушване, телефонът автоматично затваря и разговора прекъсва.

Тази функция се използва, за да Ви предупреди за не нормално количество заявки за пререгистрация от GSM мрежата.

GSM подслушвателите или оператора могат да поискат такова количество заявки с чел да се опитат да триангулират (локализират) мобилния Ви телефон или за получаване на допълнителни параметри от Вашия мобилен телефон. Ако такъв пинг се засече от SSGuard телефона, той Ви информира, че има опит за локализирането Ви от оператора или GSM подслушвател.

Това Ви позволява да заключите телефона към избран от Вас канал.

GSM подслушвателя ще излъчи най-силен сигнал, така че да се насърчи телефона да се свърже към него, но с тази опция може ръчно да избере да се свържете към най-слабо излъчващата клетка, за да заобиколите подслушвателя.

Това е временна идентификация, която GSM мрежата разпределя към мобилния телефон и се променя, когато телефонът се изключи/включи или ако телефонът загуби обхват.

Ако този идентификатор е един и същ или се редуват няколко, това означава, че се свързвате към GSM подслушвател, а не към мрежата.

Целия дневник се трие автоматично след всеки разговор, в случай че телефона попадне в неподходящи ръце.

Всички входящи и изходящи обаждания ще се записват автоматично, без знанието на човека отсреща на линията.

Всички записани файлове са защитени в телефона чрез уникален 8 цифрен номер за сигурност и могат да бъдат прослушани директно от телефона.

SSGuard телефона не може да бъде дешифриран, чрез специален хардуер или софтуер, а телефона ще се блокира от защитния филтър.

Демонстрация на SSGuard с GSM подслушвател

Това видео е записано в частна агенция по сигурност с единствената цел да тестваме специалните функции на преправения телефон с SSGuard и потвърждаване на неговата активна защата срещу подслушващи станции. По време на теста не бяха прихващани неправомерно телефони на случайни хора. Ние не притежаваме, не използваме, не продаваме и нямаме достъп до подобна апаратура за подслушване на GSM разговори.
Каква защита от подслушване прилага SSGuard телефона

Той е в състояние да открие всякакви промени, направени от GSM прехващача на GSM мрежата, за да се свърже телефона Ви към фалшивата мрежа на подслушвателя. Регистрацията към новата базова станция BTS ( фалшива генерирана от GSM подслушвателя ) е автоматичен процес и абсолютно нормална за всеки мобилен телефон. Всеки телефон автоматично избира най-мощният GSM сигнал на клетките, но в случая най-силния сигнал се генерира от GSM прехващача. Прехващача принуждава мобилния телефон да се свърже към него чрез потискане на истинската мрежа с мощен сигнал и имитация на мрежовите параметри: MCC, МНК и LAC. Но ARFCN ( комуникационните двойки канали ) и Cell ID (номера на клетката) са променени с цел да изискат от телефона да изпраща искания за регистрация към фалшивата BTS (базова станция).

SSGuard телефона открива тези промени и Ви предупреждава с дискретна икона, вибрация, звук или направо прекратява разговора. Ако характеристиките на мрежата се променят с помощта на GSM прехващачи или всеки друг метод, за да се опитат да излъжат телефона да понижи криптировката до декриптиращата се в реално време A5.2
Телефона автоматично ще промени произволно IMEI номера си след всяко повикване или може да зададете IMEI по Ваш избор. SSGuard ще Ви предупреди също когато се получава ненормално голям брой заявки за пререгистрация от GSM мрежата (функция UnPing), идващи от самата мрежа или от GSM прехващач, докато се опитват да Ви локализират.

Може да изберете да се свържете към най-слабата клетка, а не към манипулирания най-силен сигнал от подслушвателя. На дисплея се показва стойността на TMSI, която в случай на подслушване не се променя. Телефонът изтрива автоматично дневника си след всяко повикване като в същото време прави запис на всички разговори. Записаните файлове могат да бъдат повторно пускани директно от телефона.

Повече теория тук